WiFi Check In

WiFi Check In

Online check in κατάλληλο για ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, Airbnb, τουριστικά γραφεία

Επικοινωνία
Increase Brand Awareness

Online check in απευθείας από τις συσκεύες των πελατών σας.

Με την είσοδο των επισκεπτών στην επιχείρηση σας καταγράψτε άμεσα τα στοιχεία τους.

Covid 19 – Free

Καταγράψτε και επικοινωνήστε με τους πελάτες σας κατευθείαν από τη συσκευή τους.

Επισκέψεις

Το σύστημα καταγράφει τις επίσκεψεις του πελάτη στο κατάστημα

Αξιολόγηση

Δημιουργήστε το δικό σας σύστημα αξιολόγησης με ερωτήσεις προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας.

Αυτοματισμός

Επιλέξτε ανάλογα με τη βαθμολογία του επισκέπτη τη δράση που θα ακολουθήσει.

Παρακολουθήστε τις ώρες αιχμής

Μάθετε πότε σας επισκέπτονται οι πελάτες σας περισσότερο και δημιουργήστε το κατάλληλο περιεχόμενο.

Traffic

Αυξήστε τις πώλησεις σας

Επικοινωνήστε γρήγορα και άμεσα με τους πελάτες σας και ενημερώστε τους για προσφορές μέσα στην επιχείρησή σας.

Sales Chart